Şehzade Alaaddin Türbesi

Türbe, 1481 yılında, Fatih Sultan Mehmed tarafından babası II. Murad adına yaptırılmıştır. Yapı, II. Murad’ın vasiyetine uygun olarak kare planlı, üzerine yağmur yağması için üstü açık ve hafızların Kur’an okuması için etrafı galerili olarak inşa edilmiştir. Sultanın naaşı sanduka içine konulmadan doğrudan toprağa gömülmüş ve türbeye kendisinden başka kimse defnedilmemiştir.

Özellikle, yaldızlı çivi başı, 12 köşeli yıldızlar ile mukarnasla bezeli saçağı ve ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinden olan kapı kanatları sanat eseri olarak nitelendirilmektedir.

Sütunların hem kaideleri hem de başlıkları Bizans dönemine ait yapı elemanlarıdır.

Türbenin doğu duvarına bitişik, pencereden kapıya dönüştürülmüş bir açıklıktan girilen Sultan Alâaddin Türbesi bulunmaktadır. Kare planlı türbede II. Murad’ın oğulları; Şehzade Alaaddin ve Şehzade Ahmet ile kızları Hatice Sultan ve Şehzade Hatun’a ait mezarlar bulunmaktadır.

Sultan Alâaddin, babasından önce ölmüş olmasına rağmen türbesinin babasının türbesinden sonra yapıldığı bilinmektedir.

19. yüzyılın sonlarında sıvanarak Barok süslemelerle kaplanan 16. yüzyıla ait özgün kalem işleri 2013 yılı restorasyonunda sıva raspası yapılarak  yeniden  ihya edilmiştir.

2013-2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan türbe; 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilen  alan içerisinde yer almaktadır.