Üç Hanım Kızlar Türbesi

14. yüzyıl yapısı olduğu tahmin edilmekte olup; yaptıranı ve içinde bulunan dört sandukanın kimlere ait olduğu bilinmemektedir. Daha çok “Üç Hanım Kızlar Türbesi” olarak anılmakta olan yapı halk arasında “Yılanlı Türbe” olarak da bilinmektedir.

Kare planlı türbenin üzerindeki kubbe kurşun kaplıdır. Türbenin içinde dört adet sanduka bulunmaktadır. Türbenin bahçesinde ise çok sayıda eski mezar taşı vardır.

Bunlara da gözatın