DOLU BABA TÜRBESİ

Dolu BabaTürbesi Uludağ yolu üzerinde bulunmaktadır. Dolu Baba, aslen Türkmenistan’ın Buhara kentindendir. Horosan Erenlerinden olan Dolu Baba Anadolu’ya göç etmiş, müritleri ile beraber Bursa’nın fethine katılmış, fetih sonrası Uludağ’ın eteklerini mesken tutmuştur. Diğer abdallar gibi Anadolu’nun İslamlaşmasına katkıda bulunan Dolu Baba Hazretleri, Bursa’nın fethi sırasında susuzluk çeken askerlere kerametiyle bereketlenen ayran dağıtmış olması sebebiyle, fetih sonrası kendisine Farsça “Ayran” anlamına gelen “Doğ” kelimesinden türetilen Doğlu Baba denmiş, günümüzde ise bu isim Dolu Baba olarak zikredilmiştir. Türbesinin bulunduğu Karabelen mevkii Uludağ eteklerinde ilk kamp faaliyetlerinin başladığı bölgedir.

Bunlara da gözatın