Devlet Hatun Türbesi

Türbe, Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kızı ve Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin torunu, Yıldırım Bayezid’in eşi ve I. Mehmed’in (Çelebi) annesi Devlet Hatun’a aittir.

Tamamen mermerden inşa edildiği için “Ak Türbe” olarak da adlandırılmaktadır.

Yapı kare planlıdır. İçte helezonik bir kubbeyle örtülüdür. Dışta yüksek bir kasnağa oturtulmuş kurşunla kaplı sivri bir külahı bulunan ve yanları açık olan türbe Selçuklu türbe mimarlığının son örneklerinden biri sayılmaktadır.

Devlet Hatun’un mermer sandukasının üzerinde, kabartma sülüs harflerle Âyete’l-Kürsî yazılıdır.

Başucundaki şahide (mezar taşı) üzerinde Arapça olarak şu ibare yer alır: “Bu türbe-i şerife hatunların sultanı, iffetli kadın efendi Devlet Hatun’undur, kendisi Bayezid Han’ın oğlu büyük Sultan Mehmed Han’ın annesidir”.

Ayakucundaki mezar taşında ise “Hicrî tarihle 816 senesi Şevval ayında” yazılıdır. Bu yazıdan Devlet Hatun’un vefatının Ocak 1414 olduğu anlaşılmaktadır.

Kendisinin Merzifon’da bir zaviye, Amasya’nın bir köyünde de cami yaptırdığı bilinmektedir.

Bunlara da gözatın