Gülçiçek Hatun Türbesi

1399-1400 yıllarında yaptırıldığı tahmin edilen türbe, Sultan I.Murad’ın (1359-1389) eşi ve Yıldırım Bâyezid’ın annesi Gülçiçek Hatun’a aittir. Gülçiçek Hatun, Padişah annelerinden, adına türbesi bulunan ilk kadın Sultan'dır. Mezarların bulunduğu mekan kare planlı ve üzeri kubbe ile örtülüdür. Türbenin giriş bölümünde, sütun kaideleri yerinde korunmakta ise de sütunlar günümüzde mevcut değildir. Türbede Gülçiçek Hatun'dan başka kimlere ait olduğu bilinmeyen üç sanduka daha vardır.

Bunlara da gözatın