I. Murad Hüdavendigar Türbesi

Sultan I. Murad Türbesi, oğlu Yıldırım Bâyezid tarafından I. Murad’ın yaptırdığı külliyesinin içerisinde inşa ettirilmiştir.

1389 yılında Kosova Savaşı’nı kazandıktan sonra, harp meydanını gezerken şehid edilen I. Murad’ın iç organları Kosova’daki kabrine gömülmüş ve naaşı daha sonra Bursa’ya getirilerek Hüdavendigâr Camii’nin kuzeybatısında bulunan türbeye defnedilmiştir.

1855 depreminde yıkılan yapı, Sultan Abdülaziz tarafından 1863 yılında, eski temelleri üzerine, dönemin sanat akımının etkisinde yeniden yaptırılmıştır.

Türbenin ortasında etrafı pirinç parmaklıklarla çevrili olan sanduka I. Murad'a aittir. Bunun iki yanında Yıldırım Bâyezid'ın oğulları Emir Süleyman ve çocukken ölen Musa Çelebi’nin sandukaları yer alır. Ayrıca pencere kenarında beş sanduka daha vardır. Bunlardan biri I. Murad’ın oğlu Şehzade Yakup'a (1389) diğeri Süleyman'ın oğlu Orhan'a (1429) ve bir diğeri de II. Bâyezid’ın Kefe Valisi iken ölen oğlu Mehmed'e (1504) aittir. Diğer iki sandukanın kimlere ait olduğu bilinmemektedir.

Türbenin bahçesinde yer alan bir mezarın, süslemeli mezar taşı kitabesinden 1902 tarihinde padişahın izni ile buraya gömülen bir hanıma ait olduğu anlaşılmaktadır.

Bunlara da gözatın