Mükrime Hatun Türbesi

Türbe, II. Bayezid’in oğlu Şehzade Şehinşah’ın eşi ve Şehzade Mehmed’in annesi Mükrime Hatun’a atfedilmiştir. Yapının inşa kitabesi bulunmamaktadır. Ancak Mükrime Hatun’un 1517 yılında vefat ettiği göz önüne alındığında türbenin 16. Yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. 

Kündekârî tekniğinde yapılmış kapı ile girilen türbenin duvarları çeşitli dönemlerde yapılmış zengin kalemişi süslemeler ile bezelidir. Türbede Mükrime Hatun’a ait mezarın dışındaki mezarların kimlere ait oldukları bilinmemektedir.  

2013-2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan türbe; 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilen  alan içerisinde yer almaktadır.