Şirin Hatun Türbesi

Türbe, II. Bayezid’in eşi ve Şehzade Abdullah’ın annesi olan Şirin Hatun adına 16. yüzyılın başlarında yaptırıldığı bilinmektedir. Şirin Hatun, Trabzon’da bir mescit, Bursa ve Mihaliç’de (Karacabey) birer mektep inşa ettirmiş ayrıca bunlara vakıflar da bağlamıştır.

Türbenin içinde trompların altında celi sülüs yazı ile yazılmış Âyete’l-Kürsî, duvarlarda madalyonlar ve kalem işi süslemelere yer verilmiştir.

Türbede Şirin Hatun’a ait mezar dışında iki mezar daha yer almaktadır. Bu mezarlardan biri Şehzade Abdullah’ın kızı Aynışah Sultan diğeri ise eşi Ferahşah Hatun’a aittir.

2013-2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan türbe; 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilen  alan içerisinde yer almaktadır.