Cem Sultan Türbesi

Türbe, Fatih Sultan Mehmed’in oğlu Şehzade Mustafa için yaptırılmıştır. Şehzade Mustafa, 1474 yılında Niğde yakınlarında vefat etmiş, önce Konya’ya sonra da Bursa’ya getirilerek amcası Alâaddin Bey’in türbesine gömülmüştür. 1479 yılında ise kendisi için yaptırılan bu türbeye nakledilmiştir. Daha sonra, Napoli’de vefat ederek cenazesi 1499’da Bursa’ya getirilen Cem Sultan (Fatih Sultan Mehmed’in oğlu) da buraya gömülmüştür. Bu yüzden türbenin adı günümüzde “Cem Sultan Türbesi” olarak anılmaktadır.

İç mekan duvarları İznik çinileri ile kaplı olup,oldukça yoğun  kalem işi süslemeler göze çarpmaktadır. 19. yüzyılın sonlarında sıvanarak Barok süslemelerle kaplanan 16. yüzyıla ait özgün kalem işleri 2013 yılı restorasyonunda sıva raspası yapılarak  yeniden  ihya edilmiştir.

Duvarlar firuze ve lâcivert altıgen çinilerle kaplı olup çinilerin çevreleri ve ortaları altın yaldızlı rumi motifleriyle süslenmiştir. İçindeki dört adet mermer mezar; Şehzade Mustafa, Cem Sultan (vefatı 1495)  ve II. Bayezid’in oğulları Şehzade Abdullah (vefatı 1485) ile Şehzade Alemşah’a (vefatı 1503) aittir.

2013-2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan türbe; 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilen  alan içerisinde yer almaktadır.