Karadavut (Davutkadı) Türbesi

 Kara Davut İzmiti yada Davutkadı olarak ta bilinen Kara Davut, ünlü bir Türk din bilginidir. Dönemin ünlü alimlerinden dersler almıştır. Bursa Kadısı olarak çeşitli yerlerde müderrislik yapan Davut Kadı, 1527 yılında bu görevden alınmıştır. Daha sonra Bursa vakıflarını incelemiş, kontrol etmiş, Vakıf malları onun yaptığı tespitlerle işlem görmüştür. Tasavvuf ve din konularında da çalışmış ve çoğunluğu kendinden önceki bilginlerin çalışmalarının yorumları niteliğinde eserler yazmıştır. 1541 yılında Bursa’da vefat etmiştir.

Bunlara da gözatın