Şair Ahmed Paşa Türbesi

Fatih Sultan Mehmed döneminin (1451-1481) ünlü şair ve devlet adamı olan Ahmet Paşa Sultan II. Murad’ın kazaskeri Veliyüddin Efendi’nin oğludur. Türbesi, kendisinin yaptırdığı ve adıyla anılan medresenin doğusunda yer almaktadır. Türbenin kapısı üzerindeki Kitabede Şair Ahmed Paşa’nın ölüm tarihine H. 902 (1496-97) işaret edilmektedir.

Türbede sadece Şair Ahmed Paşa’nın sandukası bulunmaktadır.

Bunlara da gözatın