Gazi Timurtaş Paşa Türbesi

Yıldırım Bayezid döneminde yaşamış olan Demirtaş (Timurtaş) Paşa’nın Gâzî lakaplı olanıdır. 1386’da Karamanoğlu Ali Bey ile yapılan harbe katılmış olan Timurtaş Paşa’ya, I. Murad Rumeli’ne geçtiğinde subaşılık ile Sakarya muhafızlığı görevini vermiştir. Yıldırım Bayezid tahta çıktığında Edirne’ye gelmiş ve Demirtaş Paşa’ya Beylerbeyi rütbesi vererek Edirne’de bırakmıştır. Çelebi Mehmed’e karşı kardeşi İsa Çelebi’yi destekleyen Paşa, en yakın adamı tarafından öldürülmüş ve eskiden Balıkpazarı denilen mevkideki şimdiki türbesine defnedilmiştir.

Türbedeki üç mezardan biri H.805/M.1402 yılında vefat eden Timurtaş Paşa’ya aittir.

Bunlara da gözatın