İvazpaşa Türbesi

II. Murad’ın veziri, Yeşil Camii ve Yeşil Türbe’nin mimarı, aynı zamanda birçok vakıf sahibi, hayırsever bir şahsiyet olan Hacı İvaz Paşa’nın aile kabristanı olarak oluşmuş bir haziredir.

Bu hazire alanı içerisinde 1428 yılında yaşamını yitiren Hacı İvaz Paşa’nın mezarı, yanları açık bir türbe olup üzeri kubbe ile örtülüdür. Hacı İvaz Paşa’nın mezar taşı, rumi motiflerle süslenmiş olup dört satırlık yazısının Türkçesi şöyledir: “İnsan türünün özü, bereketler babası, iyilikler kaynağı İvaz oğlu büyük vezir Ahî Bâyezid oğlu İvaz Paşa (makamları güzel) dokuz zilkade sene 832 H. (1428).”

Yanında da Hacı İvaz Paşa’nın oğlu Ahi/Atai Çelebi’nin mezarı vardır. Diğer bir mezarda İvaz Paşa mütevellisi Osman Efendi (1287 H. 1870) yatmaktadır. Hazirede başka mezarlar da bulunmaktadır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin “Tarihi Mezar ve Hazirelerin Onarımı” projesi kapsamında 2013 yılında onarım görmüştür.

Bunlara da gözatın