Süleyman Çelebi Türbesi

Sultan I. Murad döneminin (1362-1389) ünlü veziri Ahmed Paşa'nın oğlu ve Şeyh Mahmud’un torunu olan, mutasavvıf ve şair Süleyman Çelebi 1422'de vefat etmiştir. Süleyman Çelebi, Bursa'da zamanın önemli âlimlerinden ilim öğrenmiştir. Sultan Yıldırım Bâyezid zamanında Divân-ı Hümâyun imamı, sonra da Bursa'da onun inşa ettirdiği Ulucamii'nin imâmı olmuştur. Türk dünyasının en tanınmış Mevlid'inin yazarı olan Süleyman Çelebi "Vesiletü'n-Necât" (Kurtuluş Yolu) adını verdiği bu meşhur eserini Bursa’da 1409’da tamamlamıştır.

Vefatından sonra Yoğurtlu Baba Zaviyesi yakınlarında gömülen Süleyman Çelebi’nin mezarı, 1945-1952 yılları arasında valilik yapan Haşim İşcan tarafından açılan bir yarışma ile Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu’nun da katkılarıyla yaptırılmıştır.

Mermer sandukanın üstü Bursa kemeri ve sivri kemerlerle birbirine bağlanan sekiz ayaklı, baldaken planlı bir açık türbe ile örtülmüştür. Tavan, geometrik geçme motiflerle bezenmiştir.

Bunlara da gözatın