Darül Kurra

1492 yılında Hoca Yakup tarafından inşa ettirildiği, yapının avlu giriş kapısı üzerinde bulunan kitabesinden anlaşılmaktadır. Kur’an-ı Kerim öğretiminin yapıldığı yer olan Darülkurra, “Hoca Yakup Darülkurrası” ya da “Yer Kapı Muallimhanesi” olarak da bilinmektedir.

Bir külliyenin parçası olmayan bağımsız Darülkurra’ların nadir örneklerinden olan yapı, Osmanlı döneminden kalan en eski örnek olması açısından da önemlidir.

Biri kışlık, diğeri ise yazlık olarak iki mekândan oluşmaktadır.

Yapının haziresinde Abdülkadir-i Geylânî hazretlerinin torunlarından Cafer Çelebi gibi önemli şahsiyetlerin ve ayrıca Cizyedârzade ailesi mensuplarının mezarları bulunmaktadır.

1957 yılından itibaren Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu binası olarak kullanılmaktadır.