Ebe Gülbahar Hatun Türbesi

Türbenin kitabesi olmadığından, yatan zatın kimliği hakkında bir kesin bilgi yoktur. Ancak burada yatan kişinin Fatih Sultan Mehmed’in ebesi Gülbahar Hatun olduğu düşünülmektedir. Türbe, “Gülbahar Hatun Türbesi” ya da “Ebe Kadın Türbesi” olarak anılmaktadır.

Muradiye Türbeleri içerisinde etrafı açık olan iki yapıdan biridir. Bu türbe aynı zamanda Bursa’daki hanedan türbeleri içinde en mütevazı olanıdır.

2013-2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan türbe; 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilen  alan içerisinde yer almaktadır.