Emir Sultan Türbesi

Sufilikte velilik rütbesi kazanan Emir Sultan Hazretleri (1368-1429), Peygamber soyundan geldiği için “Emir”, gönülleri fethettiği için “Sultan” ünvanı almıştır. Buhara’da doğmuş olan Emir Sultan, Es-Seyyid Şemsüddin Mehmed bin Aliyyül Buhari olarak bilinmektedir. Türbe, Emir Sultan’ın eşi ve Yıldırım Bayezid’in kızı Hundi Hatun tarafından 15. yüzyılda yaptırılan külliyenin içinde yer almaktadır. Yapı, 1804 yılında Sultan III. Selim’in cami ve türbeyi yeniden inşa etmesiyle bugünkü halini almıştır. 1845 yılında Sultan Abdülmecid tarafından, Türk Barok’u üslubunda onarılmıştır. 1868’de Sultan Abdülaziz tarafından yeniden onarımı yaptırılmıştır.

Sekizgen planlı yapının üzeri, kubbeyle örtülüdür. Türbenin içerisini Türk Barok üslubunda kalemişleri süslemektedir.

Türbede, Emir Sultan Hazretleri ile eşi Hundi Hatun, oğulları Emir Ali ve iki kızlarına ait sandukalar yer almaktadır.