Geyikli Baba Türbesi

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Babasultan Köyü'ndedir. Dönemin tapu defterlerinde “Geyikli Baba karyesi” olarak anılan Babasultan Köyü, Bursa’nın 40 km. kadar doğusunda, Bursa-İnegöl yolunun güneyinde Uludağ’ın eteklerinde, korularla kaplı, ulu çınarların gölgelendirdiği, havası ve suyunun güzelliğiyle dikkati çeken mûtena bir çevrede bulunmaktadır. Tâcülârifîn Seyyid Ebü’l-Vefâ el-Bağdâdî’nin tarikatı olan Vefâiyye tarikatına mensup olan Geyikli Baba, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu yansıtan dönemin menkıbevî tarihinin önde gelen simalarından ve bu tarihin kahramanlarından gazi-derviş tipinin en iyi temsilcilerinden biridir. Rivayete göre Geyikli Baba Orhan Bey zamanında Anadolu’ya Hoy’dan (Azerbaycan) gelmiş bir derviş olup müridleriyle beraber İnegöl yakınlarına yerleşmiştir. Kendisi gibi geyiklere binmiş müridleri ile Bursa'nın fethine iştirak etmiştir.(1326) Fetihten sonra Orhan Gazi tarafından bugünkü baba sultan köyü Geyikli Baba ve müridlerine zaviyesini kurması için ihsan edilmiştir. Türbenin yanındaki caminin avlusunda bulunan ulu çınarın Bursa’daki sarayın yakınına  Geyikli Baba tarafından dikildiği rivayet edilen çınarla aynı zamanda dikildiğine inanılır. 1958’de Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1963-1964’te Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılan cami ile türbe günümüzde bakımlı durumdadır. Cami aslî kullanımını sürdürmekte, türbe de ziyarete açık tutulmaktadır.

Bunlara da gözatın