Hüma Hatun Türbesi

Türbenin, II. Murad’ın emriyle oğlu Fatih Sultan Mehmed tarafından annesi Hüma Hatun için, H. 853 (1449) yılında yaptırılmış olduğu üç satırlık Arapça kitabesinden anlaşılmaktadır. “Ak Türbe” veya “Hatuniye Türbesi” olarak da bilinmektedir.

Türbe içerisinde kubbede, mihrapta ve duvarlarda 19. Yüzyıla ait kalemişi bezemeler yer almaktadır.

Türbede mermer bir setin üzerinde yer alan Hüma Hatun’a ait sanduka dışında kime ait olduğu bilinmeyen bir sanduka daha bulunmaktadır.

2013-2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan türbe; 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilen  alan içerisinde yer almaktadır.