Yıldırım Bayezid Türbesi

1406 yılında Yıldırım Bayezid’ın oğlu Şehzade Süleyman tarafından, mimar Hüseyin oğlu Ali’ye inşa ettirildiği kapısı üzerinde yer alan kitabesinden anlaşılmaktadır. 1402 yılında Ankara Savaşı’nda Moğol İmparatoru Timur’a yenildikten kısa bir süre sonra vefat eden Yıldırım Bayezid’ın naaşı bir süre Akşehir’de kaldıktan sonra Bursa’ya getirilerek kendi külliyesindeki bu türbeye gömülmüştür.

 Kare planlı ve kubbe ile örtülü türbe, üç bölümlü revakı ile Osmanlı mimarisinin ilk revaklı türbesidir.

 Mihrapta, pencere alınlıklarında, kubbede, kubbe kasnağında ve eteğinde 19. Yüzyılda yapılmış kalemişi bezemeler bulunmaktadır. Türbe, 19. Yüzyıl’da onarılırken, Ampir üslubunun etkisinde kalmıştır.

Türbede beş adet sanduka bulunmaktadır. Türbenin ortasında yer alan Yıldırım Bayezid’ın, eşinin ve oğlu İsa Çelebi’nin olduğu bilinen sandukalar dışında kimlere ait olduğu bilinmeyen iki sanduka daha bulunmaktadır.