Abdal Mehmed Türbesi

Türbe; Sultan II. Murad tarafından dönemin mutasavvıflarından Abdal Mehmed adına 1450’de yaptırılmıştır. Türbenin içinde Abdal Mehmed’in sandukası bulunmaktadır.

Evliya Çelebi, Abdal Türbesi’ni yoldan geçenlerin dinlenip ibadet ettikleri güzel bir bina olarak tarif etmekte olup, zamanında türbe yapısının mescit ve dergâh olarak kullanıldığı veya yerinde bu nitelikte kullanılan bir yapının varlığına işaret etmektedir.  

Yapı, 1953 yılında onarım görmüştür.

Bunlara da gözatın