Şehzade Ahmed Türbesi

Türbe, II. Bayezid’ın oğlu Şehzade Ahmed için, Yavuz Sultan Selim’in H.919-M.1513 tarihli bir fermanıyla inşa ettirilmiştir. Yapının mimarı Alâaddin, bina emîni Bedreddin Mahmud Bey, kâtipleri de Ali, Yusuf, Muhiddin ve Mehmed efendilerdir.

Kapı boşluğu basık kemerli mermer çerçeveli olup, kündekârî tekniğindeki (çivi veya bir başka bağlayıcı kullanmadan, birbirine geçme ahşap parçalardan oluşan) kapısı özenli bir işçiliğe sahiptirTürbenin kubbesinde ve kubbe eteğinde kalemişi bezemeler yer almaktadır.

Türbede, altı adet mermer mezar bulunmaktadır. Mezarlar, tuğla zemin üzerinde yer alan mermer bir platform üzerinde yer alır.

Türbede Şehzade Ahmet, annesi Bülbül Hatun, kardeşi Şehinşah, Şehinşah’ın oğlu Mehmet ve Yavuz’un kardeşi Şehzade Korkut gömülüdürler. Diğer sandukanın kime ait olduğu bilinmemektedir.

2013-2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan türbe; 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilen  alan içerisinde yer almaktadır.