Tophane Saat Kulesi

Vali Mümtaz Reşid Paşa döneminde yaptırılmış ve Sultan II. Abdülhamid’in tahta çıkışının yirmi dokuzuncu yıldönümü olan 1905 yılında törenle açılmıştır. Sultan Abdülaziz döneminde (1861-1876) aynı noktada kare planlı ve üç katlı olarak yaptırılan bir başka saat kulesi yıkıldıktan sonra yerine inşa edilmiştir.

Eskiden hem yangın hem de saat kulesi işlevini görmekteydi.  Kare planlı ve altı katlı kule, 33 metre yüksekliğindedir.