Koza Han

Sultan II. Bayezid tarafından İstanbul’daki cami ve medresesine gelir getirmek amacıyla inşa ettirilmiştir. 1489 Yılı Mart ayında başlayan inşaat, 30 Eylül 1491 günü bitirilerek hizmete açılmıştır. Han’ın mimarı Abdülûlâ bin Pulad Şah'tır.

Koza Han; Yeni Han, Beylik Han, Hān-ı Cedīd-i Āmire, Hān-ı Cedīd-i Evvel, Simkeş, Sırmakeş, Beylik Kārbānsaray ve Eski Yeni Han gibi isimlerle de anılmıştır.

Han klasik plana uygun olarak, kareye yakın dikdörtgen bir avlunun etrafında yer alan iki katlı ana yapıyla, doğusunda ahır ve depoların bulunduğu tek katlı avlulu bir yapı olan İç Koza Han’dan oluşmaktadır.

Hanın üç girişi bulunur. Kuzey cephesindeki girişinde görkemli bir kapısı bulunmaktadır. Hanın iç avlusunun ortasında bir şadırvan, onun üzerinde bir mescit yer almaktadır.

Orhan Camii, Emir Han, Ulucami gibi şehrin genişlemesini sağlayan yapılardan sonra Koza Hanı’nın aynı hat üzerinde inşa edilmiş olması ticarete desteğin devam ettiğini gösterir.  Koza Han, 15. yüzyıl’dan beri uluslararası bir ticaret ve alışveriş merkeziydi. Koza Han'da asırlardır çok farklı ülke ve milletlerden tüccarların işyerleri vardı. Yakın döneme değin içerisinde koza pazarının kurulduğu yapı günümüzde de ticari canlılığını korumaktadır.

2014 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilen  alan içerisinde yer almaktadır.