Uludağ

Osmanlı zamanına kadar Olimpos, Osmanlı zamanında ise Keşiş Dağı ve Ruhban-ı Cebel olarak adlandırılan Uludağ; günümüzdeki ismini 1925 yılında almıştır. 2543 metre yüksekliği ile Marmara Bölgesi’nin en yüksek zirvesidir. Alanı 12.762 hektardır. Marmara Denizi’ne 50 km uzaklıkta olan Uludağ, 1961 yılında Milli Park ilan edilmiştir.

Milli Park’ın %71’i orman olmasıyla birlikte 700’ün üzerinde bitki çeşidi bulunmaktadır. Bunun 33 adedi Uludağ endemiğidir. 46 tür kelebek’in görüldüğü Uludağ’da Apollon Kelebeği bu dağa özgüdür. Türkiye'nin en köklü kış Turizmi ve sporları merkezi olan Uludağ’ı yılda 1 milyon kişi ziyaret etmektedir., 2006 yılında I. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.