Emir Han

Bursa’nın fethi sonrasında Orhan Gazi tarafından Orhan Külliyesi’nin bir parçası olarak, külliyeye gelir getirmesi amacıyla yaptırılmıştır. Orhan Camii’nde yer alan 1339 tarihli kitabeye istinaden hanın da bu tarihlerde yapılmış olduğu bilinmektedir.

Emir Hanı, Osmanlı hanlarının ilkidir. Kaynaklarda “Bezzazistan”, “Eski Bezzazistan”, “Bey Hanı”, “Sultan Hanı” ve “Kervansaray” adları da kullanılmıştır.

Altta 36, üstte 38 olmak üzere toplam 74 adet depo ve dükkandan oluşan iki katlı hanın bir iç avlusu bulunmaktadır.

Her iki katı da revakla çevrilidir.

Osmanlı döneminde Bursa’ya gelen Kepenekçilerin Emir Han’da konaklamaları mecburi idi. Hanın kapısında sabun satılırdı ve sabunu kente gelen misafir tüccarlardan başkasının satmaması için ferman verilmişti.

Şehirde yenilen veya yenilmeyen, alınan veya satılan her türlü malzeme bu handa tartılır, tartılardan alınan kantariye vergisi bu hanın gelirini teşkil ederdi. Ana giriş kapısının sağında ve solunda kantarcılara ayrılan üç adet peyke adı verilen oturma yeri halen mevcuttur.