Uzun Çarşı

Bursa Çarşısı'nın en eski bölümünü oluşturur. Koza Han'ın kuzey kapısından, doğuda Tuz Pazarı'na uzanan çarşı, Bursa'nın en hareketli çarşılarındandır.15. yüzyılın ilk yarısında Uzun Çarşı olarak adlandırıldığı bilinmektedir. Evliya Çelebi, Uzun Çarşı'da 9000 dükkanın bulunduğunu belirtmektedir. Geçmişte genellikle tuhafiye ve kumaşçıların yoğun olarak yer aldığı çarşıda, günümüzde daha çok hazır giyimci esnafı faaliyet göstermektedir.