İvaz Paşa Çarşısı

Sadrazam Hacı İvaz Paşa tarafından 15. yüzyılda II. Murad döneminde yaptırılmıştır. Kazzaz, Kazzazhane Çarşısı, Kökçüler Çarşısı olarak da anılmıştır. Bedesten’in kuzeyinde Prinç Han'ın doğusunda yer alır. K. Kepecioğlu, Ütücüler ve Sandıkçılar Hanı olarak da anıldığını belirtmektedir. Günümüzde ağırlıklı olarak mobilya satışı ve tekstil ticareti yapılmaktadır.