Aynalı Çarşı (Orhan Bey Hamamı)

Hamam, Orhan Gazi tarafından yaptırılan ve Bursa’nın ilk külliyesi olan Orhan Külliyesi’nin bir parçasıdır. Külliyenin merkezindeki Orhan Camii’nde yer alan 1339 tarihli kitabeye istinaden hamamın da bu tarihlerde yapılmış olduğu bilinmektedir. Çeşitli dönemlerde değişen kullanım biçimleri nedeniyle “Orhan Bey”, “Bıçakçılar”, “Hallaçlar”, “Kadınlar”, “Hamam Kahve” isimleri ile de anılmış olup günümüzde “Aynalı Çarşı” olarak bilinmektedir.

Orhan Hamamı, oldukça büyük boyutlu, erkekler ve kadınlar bölümlerinden oluşan bir “çifte” hamamdır. Kadınlar ve erkekler kısımları soğukluk (soyunmalık), sıcaklık, halvet, su deposu ve külhan (ocak) bölümlerinden oluşmaktadır.  

14., 16. ve 17. yüzyıllarda büyük onarımlar görmüş olan yapı, 1958 yangınından sonra kapsamlı bir onarım geçirerek hamamın erkekler kısmı çarşı, kadınlar bölümü dükkan ve depo olarak düzenlenmiştir.

Günümüzde hamam, şehre özgü kültürel değerleri yansıtan objelerin ve etnografik ürünlerin satıldığı bir çarşı olarak hizmet vermektedir.