Eski İpek Han

Çelebi Mehmed tarafından Yeşil Külliye’ye gelir getirmesi için 15. yüzyılın ilk yarısında yaptırılmıştır. Hanın mimarının dönemin değerli devlet adamı, asker ve mimar olan Hacı İvaz Paşa olduğu tahmin edilmektedir.

İlk zamanlarda ipekçilerin toplanmaya başladığı han olması sebebiyle bu adı almıştır. Eski kayıtlarda “Sultan Hanı”, “Han-ı Harir”, “Eski İpek Hanı” gibi isimlerle geçtiği gibi, “Faytoncular/Arabacılar Hanı” olarak da adlandırılmıştır.

Klasik Osmanlı hanları tarzında inşa edilen iki katlı, revaklı, avlulu yapının zemin katında otuz dokuz, üst katında ise kırk iki odası bulunmaktadır. Bursa’nın en büyük hanlarından birisidir. Günümüzde handa terzi atölyeleri ve giysi satan dükkanlar bulunmaktadır.