Kadı (Perşembe) hamamı

1490 yılından önce, Hacı Hasanzade Kazasker Mustafa Efendi tarafından, İstanbul Haydar’daki camisi ve medresesine gelir getirmesi için inşa ettirilmiştir. Mustafa Efendi’nin hamamı Bursa kadılığı sırasında yaptırmış olması ve mütevellilerin (vakıf memuru) çoğunun kadı ve hoca olması sebebiyle hamama “Kadı Hamamı” denilmiştir. Ayrıca hamam “Perşembe Hamamı” ya da “Hamam-ı Atik” adlarıyla da bilinmektedir.

Küçük ölçekli yapı, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı bir “tek” hamamdır. Soğukluk kısmı günümüze gelemeyen hamam, ılıklık, sıcaklık, halvet, su deposu ve külhan (ocak) bölümlerinden oluşmaktadır.

Yapı 1980’li yıllarda tamir edilerek çarşı haline getirilmiş ve etrafı dükkânlarla çevrilmiştir.