Tuz Han

Timurtaş Paşa’nın oğlu Umur Bey tarafından 1454 yılında inşa ettirilmiştir. Umur Bey’in Bursa’daki külliyesine gelir getirmek üzere vakfedilmiştir. Bu handa eskiden genellikle baharat ticaretinin yapılması sebebiyle “Tuz Hanı” denildiği bilinmektedir. Yapı Bursa’nın en küçük hanlarından biridir.

Han, dikdörtgen bir avlu etrafına iki katlı olarak sıralanan odalar ve bu odaların önündeki revaklardan oluşmaktadır.

Hanın alt katında 20, üst katında ise 23 oda olmak üzere toplam 43 odası bulunmaktadır.