Bedesten

Yıldırım Bayezid (1389-1402) tarafından 14. yüzyılın sonlarında yaptırılan Bedesten, Osmanlı Dönemi’nin ilk bedestenidir. Orhan Bey’in yaptırdığı ilk ticaret merkezi Emir Han'dan sonra yapıldığı için Bezzazistan-ı Cedîd (Yeni Bedesten) olarak bilinmektedir. Ulu Caminin kuzeyinde, çarşı aksına paralel olarak plânlanmıştır.

Dört yöne açılan kapıları olan yapı,  her tarafa geçit verme imkânı ile geleneksel Türk çarşı sistemi içinde, merkezde yer alan bedesten fikrinin öncüsüdür. Bu bedesten ile çarşının odak noktası iyice belirginliğe kavuşmuştur. Kendisinden sonra yapılan Edirne Bedesteni’ne de örnek olmuştur.

 İçte 32, dışta 68 dükkân vardır. Dışarıda yer alan dükkânlardan 12 adedi Orhan Gazi Vakfı’na, diğerleri ise Yıldırım Vakfı’na gelir sağlamak amacıyla inşa ettirilmiştir.

1958 yılındaki Kapalı Çarşı yangınında, birçok han ve çarşı ile birlikte bedesten de zarar görmüştür. 1960 yılında aslına uygun olarak onarılmıştır.

Yapıldığı dönemde bankacılığın ve borsacılığın çekirdeğini oluşturan bu yapı, ülkenin en değerli mallarının alınıp, satıldığı ve kıymetli eşyaların saklandığı bir yer olarak yüzyıllarca kullanılmıştır. Günümüzde kuyumcuların yoğunlukta olduğu bir yapı olarak kullanılmaktadır.