Gelincik Çarşısı

Cumhuriyet Caddesi'nin güneyinde yer alan çarşı,15. yüzyılda İshak Paşa tarafından 40 odalı olarak yaptırılmış, fakat günümüze sadece 4 kubbe ve tonozlarla örtülü 21 adet dükkan gelebilmiştir. Evliya Çelebi, koku maddelerinin bu çarşıda satıldığını belirtmiştir. Günümüzde yorgancı ve mobilyacı esnafı bulunmaktadır.