Pirinç Han

II. Bayezid tarafından 1490-1508 yılları arasında yaptırılmıştır. İstanbul’da II. Beyazid’a ait olan külliyeye gelir getirmesi için Bursa’da yaptırılan iki handan biri olup diğeri de Koza Hanı’dır.

Mimarları Sultan Şah oğlu Yakup Şah ve Abdullah oğlu Ali’dir. Eski kayıtlarda “Pirinç Hanı”, “Han-ı Cedid-i Sani” adlarıyla anılmıştır. Eskiden tahıl, özellikle de pirinç satılan bir han olduğu için daha çok “Pirinç Hanı” ismiyle anılmaktadır.

Kare planlı bir avlu etrafında yer alan iki katlı hanın her iki katındaki odaların önlerinde revaklar bulunmaktadır.

Pirinç Han, yabancı tüccarların 19. yüzyıl öncesinde en fazla uğradıkları ve konakladıkları han olarak bilinmektedir.

1983-2004 yılları arasında yapı esaslı bir onarım görmüştür.