İznik Süleyman Paşa Medresesi (Çini Çarşısı)

Orhan Bey’in en büyük oğlu Süleyman Paşa tarafından yaptırılmıştır. 

Evliya Çelebi İznik’teki öğretim binalarından bahsederken şöyle demektedir: “Yedi medresesi var ise de Süleyman Paşa Medresesi hepsinden mükellef olup darülhadis (Hadis ilminin öğretildiği yerler) ve darülkuura-ı mahsusu da (Kuran’a ait ilimlerin öğretildiği yerler) vardır.”

Erken dönem Osmanlı mimarisinin özgün karakterine uygun olarak, Selçuklu mimarisinin etkisinde kalmadan, U şeklinde plan üzere inşa edilmiştir. Medresede devşirme malzemelerinde kullanıldığı görülmüştür.

Yapı 19. yüzyılda onarılmıştır. Günümüzde ise medrese, çini atölyelerinin bulunduğu bir çarşı olarak hizmet vermektedir.