Geyve Han

Çelebi Sultan Mehmed’in başmimarı ve dönemin önemli devlet adamlarından Hacı İvaz Paşa bin Ahi Bayezid tarafından 15. yüzyılda yaptırılmıştır.

Yeşil Cami’nin de mimarı olan Hacı İvaz Paşa’nın Geyve Hanı’nı Çelebi Sultan Mehmed’e hediye ettiği ve Sultan tarafından ise hanın Yeşil Külliye’ye gelir sağlaması için vakfedildiği bilinmektedir.

 Kare planlı olarak tasarlanan han iki katlıdır. Ortadaki avlusunda bir şadırvan bulunur. Zemin katta ve üst katta revakların ardına sıralanmış olan odaları, alt katta yirmi altı, üst katta ise otuz adettir.