İznik Lefke Kapı

Roma dönemine ait kemerli kapı yapısı hem ölçüleriyle hem de inşa özellikleriyle İstanbul Kapı ile özdeştir. Arşitrav ve frizin hem şehir içi hem de şehir dışına bakan yüzlerinde hem Plancius’un, hem de Hadrianus’un inşa kitabeleri yer almaktadır.

İki yuvarlak kule ile tahkim edilen avlulu sistemle düzenlenen bu yapı ve İstanbul Kapı arasında benzer özellikler görünmektedir. 

Kapıya bitişik inşa edilen Türk çeşmesi, Roma ve Bizans dönemlerinden beri kullanılan 800m kadar doğudaki bir kaynaktan su kemerleriyle getirilen suyu aktarmaktaydı.