Herakles Kaya Kabartması (İznik)

İznik ilçe merkezinin takriben 2.5 km. kuzey-doğusunda yer alan Deliktaş mevkiindedir. Antik çağlarda kutsal bir tören yeri olduğu tahmin edilen ve mevkiye adını veren Deliktaş’ın Güney-doğu bitişiğindedir. İznik’ten Sansarak köyü giden yoldan, Sarıtaş mevkiindeki taş ocağına ulaşan yolla gidilir. Deliktaş’ın takriben 10. metre alt seviyesindeki kayalık kütlenin Doğu yüzeyinde yapılmış alçak kabartma halinde giyimsiz Herakles figürüdür. Herakles kabartmasının yüksekliği 1.60. metre’dir.