Dörttepeler Tümülüsü (İznik)

İznik'in Elbeyli Kasabası'daki günümüzde Elbeyli Mezarlığı olarak kullanılan, etrafı duvarla çevrelenmiş alanda 9 m. yüksekliği ve 110 m. çevresi olan tümülüs, doğal  kayaçlar üzerindedir. Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen yol çalışmalarından dolayı dört ayrı tepeciğe bölündüğünden, halk arasında "Dörttepeler" diye anılmaktadır.