Romangal Fabrikası

19. yüzyıl’da inşa edilmiş bir dokuma fabrikasıdır. Başlangıçta Madam Brotte tarafından alınan yapı, sonra Yahudi asıllı bir Fransız olan Mösyö Romangal’ın mülkiyetine geçmiştir. Fabrika alanı içinde Kaplıca Caddesi’ne cepheli konutta Romangal ailesi 1938 yılına kadar yaşamıştır. Yapı, bir dönem Fransız Konsolosluğu olarak da kullanılmıştır. 1938’de ise Mösyö Romangal tarafından Turgut Yılmazipek’in babası Faik Yılmazipek’e satılarak ipek üretimi devam ettirilmiştir.

Üç kattan oluşan yapının ahşap çatkılı ve tuğla dolgulu duvarları bulunmakta olup ahşap kırma çatısı kiremit ile örtülüdür.

Bunlara da gözatın