Tarihi Belediye Binası

1867’de kurulan Bursa Belediyesi’nin Binası, 1880 yılında Ahmed Vefik Paşa’nın Vali, Hüseyin Hüsnü Efendi’nin Belediye Başkanı olduğu dönemde inşa edilmiştir. Türkiye’nin en eski Belediye binasıdır. Yapının mimarının Kütahyalı Şehbender olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir.

Dikdörtgen planlı yapı bodrum kat, zemin kat ve birinci katla birlikte üç katlıdır. Ahşap ve tuğladan oluşan Bağdadi duvar örgüsü, ampir üslûbundaki geniş saçakları ve batı cephesindeki pencerelerin çevresindeki, sivil mimaride sıkça kullanılan tuğladan yıldız ve selvi motifleri ile geleneksel ve modern mimari özelliklerinin birleşimini gösteren özgün bir örnektir.

Yapı 1902, 1989,1995 ve 2020 yıllarında onarım görmüştür.