Mudanya

M. Ö. 7. yüzyılda bir İyon Kolonisi olarak Kolofonlular tarafından kurulan Mudanya, önce Mirleia, daha sonra Apameia ve son olarak da Montania olarak adlandırılmıştır. Mudanya adı da Montania isminin değişmesinden gelmiştir. Mudanya; batıda Karacabey, güneyde Bursa, doğuda Gemlik ile komşudur. Kuzeyinde ise Gemlik Körfezi yer alır. Bursa’ya 30 km uzaklıktadır.  Mudanya’ya bağlı 2 mahalle, önceden belde hüviyetindeydi (Tirilye ve Güzelyalı). Mudanya’ya bağlı 36 köy, merkezinde 8 mahalle bulunur. Sürekli göç alan ilçenin nüfusu 100.000’i aşmıştır. Asırlardır önemli bir liman kenti olan Mudanya, günümüzde de “Bursa’nın limanı” görevini sürdürmektedir. Bursa’nın İstanbul ile deniz yolu  bağlantısı Mudanya/Güzelyalı sahilinden gerçekleştirilmektedir. TBMM'nin uluslararası anlamda tanındığı ve ilk diplomatik zaferi olan Mudanya Mütarekesi'ne de ev sahipliği yapmaktadır.(3-11 Ekim 1922)

Zeytincilik, ilçe halkının birinci derecede gelir kaynağıdır. Ayrıca bağcılık, sebze ve meyvecilik, ayçiçeği, soğan ve tahıl gibi diğer tarımsal faaliyetler de yapılmaktadır. İlçede iş hacminin birçoğunu ithalat-ihracat işlemleri oluşturmaktadır. Son dönemde turizm öne çıkan bir sektördür.