Kırmızı Tepe ve Zeytin Düzü (Tirilye)

Bu bölgeye ulaştığınızda, deniz kenarında ki Trilye’yi kuran 3 keşişten biri olduğuna inanılan Aya Yani tarafından inşa edilen Pelekete Manastırı’nın kalıntılarını görebilirsiniz. Daha sonra zeytin bahçelerinin içinden devam eden yol aynı zamanda antik roma yoludur ki, Trilye’den Kapanca’ya, Kapanca’dan Eşkel (Esence)’e devam eder.