Yer Kapı

Bursa Hisarı’nın güneydoğu bölümündeki kapısıdır. Osmanlı dönemindeki tarihi belgelerde ismi “Bâb-ı Zemin” olarak geçmektedir. Tahtakale Kapısı’ndan iki sur arası koridora girildikten sonra yaklaşık 100 metre ileride bulunan ve iki sur arası koridordan kente giren ilk şehir iç sur kapısıdır. Fetih Kapısı’ndan da 440 metre ileride bulunan Yerkapı’dan itibaren Zindan Kapı’ya kadar olan surlar, savunmayı güçlendirmek için çift sur olarak inşa edilmiştir. Bir dış kule ve bir iç kulenin yer aldığı iç sur duvarlarında oldukça fazla devşirme malzeme kullanıldığı görülmektedir.

Kapı, 2007 yılında Osmangazi Belediyesi tarafından aslına uygun olarak yeniden yapılmıştır.