Nilüfer Mübadele Evi

Görükle mahallesinde bulunan Mübadele Evi, yerel tarih ve halk kültürünü inceleyen ve sergileyen, aynı zamanda iki topluluğu temsil eden bir müzedir. Bu iki topluluk, Kurtuluş Savaşından önce ve sonra aynı yerleşimde (Görükle köyü) yaşayan Rumlar ve Türklerdir. Aynı zamanda kırsal ekonomi ve özellikle kozacılık sektörü, mutfak kültürü, giyim, eğlence, evlilik, doğum gibi belirli alanlar üzerindeki anlatılarını örgülü bir şekilde sunmayı hedefleyen bir müze. Mübadele Evinde belirli bir mekânın tarihi ve eski ve yeni mübadil nüfusunun hafızası korunup paylaşılmaktadır.

Mübadele Evi, Etnografik koleksiyonu, kırsal aletler, ev kapları ve tekstilleri, giyim ve kırsal zanaat aletlerinden, aynı zamanda göç zamanında mübadillerin vatanlarından getirdikleri özel kullanımı olan objelerden oluşmaktadır. Müze koleksiyonunun önemli bir kısmı yerli bireysel koleksiyoncular, Türk Mübadillerin ve Görükle kökenli Rumların torunlarının bağışları ile şekillendirildi.

Bunlara da gözatın