Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi (Medresesi)

Lala Şahin Paşa tarafından 1339 yılında yaptırılmıştır. Lala Şahin Paşa, Orhan Gazi ve Sultan I. Murad Hüdavendigar’ın devlet adamlarından olup Rumeli Beylerbeyi idi.

Yapı ilk Osmanlı medreselerindendir. Bir bahçe içinde yer alan medrese, Selçuklu medreseleri plan şemasını hatırlatmaktadır.

Medrese kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilmiş olup; giriş bölümü, eyvan ve odalardan oluşmaktadır.

Medresenin ortasındaki kare havuz dikkat çekicidir.

İç mekanda Bizans dönemine ait sütun başlıkları iki mermer sütun üzerine oturtulmuştur. Mihrap yeri bulunan medresenin eyvan kısmının mescit olarak da kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Medrese, son olarak 2010 yılında onarım görmüş olup Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Çocuk Kütüphanesi olarak işlevlendirilmiştir.

Bunlara da gözatın