Bitinya Galerileri

Bursa Kalesi’nin altında yer alan galeriler, hisar tepesini oluşturan çok dirençli bir taş kütlesi içinden, düzgün bir şekilde oyularak meydana getirilmiştir. Bu galeriler; kuşatmalara karşı halkın direnebilmesi, yeterli erzak ve cephanenin depolanması ve hayati tehlike söz konusu olduğunda kalenin dışına gizlice çıkmak için kullanılan yollardır. Bursa tekfuru bu devasa mağara ve tünel sistemi sayesinde Osmanlı beyliğine yıllarca direnmiştir.