Pınarbaşı Parkı

Bursa’nın en eski mesire alanlarından biridir. Nilüfer Hatun vakfıdır. Uludağ’dan gelen suyun hisar içine ilk taksim edildiği bölgedir. Plan kurgusu Bitinya'ya sığınan Kartaca İmparatoru Hanibal tarafından yapılan hat ile Pınarbaşı'nda "Çarşaf Suyu" olarak adlandırılan su, kemerler vasıtasıyla başta saray olmak üzere şehrin su ihtiyacını karşılamaktaydı. Bu Bursa'nın en eski su hattıdır. Su kemerleri halen mevcut olup kazı çalışmalarında su hattına ait künklere rastlanmaktadır. 19. Yüzyılda Bursa’yı ziyaret eden seyyah ve ressamların betimlemelerine göre ortasından dere akan tarihi çınar ağaçları ile çevrili alan, Orhangazi’nin ordugâhını kurduğu ve 6 Nisan 1326 fetih günü Bursa’ya giriş yaptığı Fetih Kapı’nın da bulunduğu meydandır. Pınarbaşı Parkı’nın tarihten gelen en önemli özelliği Bursa’nın bayram eğlencelerinin yapıldığı yer olmasıdır. Evliya Çelebi Bursa Seyahatnamesi’nde Pınarbaşı Parkı’nda şöyle bahseder: “Bursa’da 366 mesire ve dinlenme yeri vardır. En başta geleni Pınarbaşı Mesiresi’dir. Burası Allah’ın nazargâhıdır. Yalçın kayalıklarından Âb-ı hayatlar akar. İnsan Pınarbaşı suyundan içince hemen acıkır. Burası Arap ve Acem diyarında “Pınarbaşı” adıyla meşhur, gönle huzur veren, sevinç kaynağı bir mesire yeridir.”