Takunyacılık

Takunya veya nalın; arapçada bir çift ayakkabı anlamına gelen “Na’leyn” kelimesinden gelmektedir. (Develioğlu, 1970: 961) Hamamlarda ve camilerde kullanılan nalınların yapımında genellikle suya dayanıklı  olarak bilinen kayın ağacı kullanılmaktadır. Kayın ağaçları kullanılmadan önce kuruması için yaklaşık altı ay bekletilmektedir. Nalın, ayağa giyilen yakkabılar gibi kişiye özel ölçü alınarak yapılmaz, ikisi kadın, ikisi erkek ayağı kalıbı olmak üzere, 23, 25, 26, 27 cm’lik dört çeşit nalın kalıbı kullanılmaktadır. Erkek ve kadın takunyalarının  arasında ebatlar dışında model veya desen farkı olmadığı gibi  takunyaların sağ ve sol ayak için ayrı bir kalıbı da  yoktur. Takunyalara şekil verildilkten sonra üzerine desenler işlenmiş metal kalıp ocakta ısıtılarak takunyanın giyilecek kısmına baskı yapılır. Yakma işlemi ile desenin işlendiği kısıma, takunyanın ayağa tutunması için kalın lastik şeklinde üst bant takılır. Günlük olarak kullanılan takunyalar dışında, genç kızların çeyizlerinde ve gelin hamamlarında giyilen parlak bantların kullanıldığı süslü ve renkli takunyalar da üretilmektedir. Günümüzde İnegöl İlçesinde takunya üretimi yapılmaktadır.